Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Wirtualny Salon E-CAMPUS DO FRANCJI

 

Jesteś licealistą, studentem lub absolwentem? Poszukujesz pracy lub stażu? Planujesz swoją karierę lub studia? Ten Salon jest dla Ciebie!

 

Salon jest organizowany on-line na stronie www.e-campusdofrancji.pl. Udział jest bezpłatny.

 

Salon Wirtualny www.e-campusdofrancji.pl  proponuje dostęp do interaktywnych modułów z udziałem 35 szkół francuskich i 7 firm.

 

Odwiedź Salon Wirtualny i zapoznaj się z informacjami na temat studiów we Francji, podwójnych dyplomów francusko-polskich, stypendiów, zakwaterowania oraz kosztów życia we Francji.

 

Odkryj ofertę uczelni francuskich uczestniczących w Salonie i weź udział w czatach tematycznych na żywo z przedstawicielami szkół.

 

Zapoznaj się z ofertami staży i pracy firm obecnych na Salonie, pozostaw swoje CV i weź udział w czatach na żywo z potencjalnym pracodawcą!

 

Zarejestruj się na stronie i weź udział w losowaniu biletu lotniczego w dwie strony do Francji!

 

Zaplanuj swoje studia lub aplikuj o pracę lub staż nie wychodząc z domu!

 

Więcej informacji:

http://institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2015/09/28/wirtualny-salon-dla-studentow-e-campus-do-francji-od-16-do-27-listopada-2015/

 

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1134301259919619/