Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Gdański Program Stypendialny MENTOR

Program MENTOR, zainicjowany przez Pawła Adamowicza, obejmuje wsparciem dzieci i młodzież z Gdańska. Jest skierowany do młodych gdańszczanek i gdańszczan znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, mających pomysł na projekt, którego realizacja pozwoli im rozwijać się w konkretnej dziedzinie i zmieni ich życie na lepsze. Aby to się udało, każdy Stypendysta dostaje opiekę wykwalifikowanego Mentora, który opiekuje się nim, pomaga w szukaniu narzędzi (np. zajęć dodatkowych, korepetycji), kontroluje postępy. Operatorem programu jest Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej.

Stypendystów programu MENTOR można wesprzeć na stronie http://program-mentor.pl