Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Inauguracja semestru - koncert KUŚKA BROTHERS, PODESZFA, HÖNDACIVIC

Parlament Studentów UG i Rada Doktorantów UG zapraszają na koncert inaugurujący nowy semestr akademicki.

Koncert odbędzie się w sobotę, 20 lutego 2016 r., w klubie studenckim Xkwadrat (Gdańsk, ul. Polanki 66). Początek o godz. 18:00.

 

Wystąpią:

HÖNDACIVIC

PODESZFA

KUŚKA BROTHERS

 

Wstęp wolny!