Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Ustawa 2.0 – zaproszenie na transmisję online z debaty FNP

Zapraszamy na transmisję online z debaty FNP poświęconej reformie szkolnictwa wyższego w Polsce pt. „Ustawa 2.0 – citius, altius, fortius?”. Spotkanie odbędzie się 10 stycznia (wtorek) w godzinach 11:0013:00.

W debacie wezmą udział liderzy trzech zespołów eksperckich przygotowujących na zamówienie MNiSW propozycje założeń nowych regulacji w obszarze szkolnictwa wyższego: prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prof. Hubert Izdebski z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego i dr hab. Arkadiusz Radwan z Instytutu Allerhanda. Spotkanie poprowadzi dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò.

Transmisja z debaty będzie prowadzona na kanale Fundacji na portalu YouTube.

Pełny zapis transmisji będzie dostępny na kanale YouTube bezpośrednio po spotkaniu.