Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Kongres Młodej Nauki - zaproszenie do współpracy

W dniach 21–24 września 2017 roku w Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Kongres Młodej Nauki.

Kongres Młodej Nauki ma być okazją do prezentacji wyników badań studentów i młodych naukowców z całego kraju. Podczas trzech dni będą mieli okazję uczestniczyć w obradach sekcji z wielu dziedzin nauki. Dodatkowo będą mogli doskonalić swój warsztat i umiejętności podczas specjalistycznych szkoleń m.in. z pozyskiwania grantów i pisania artykułów naukowych.

Specjalnie dla nich przygotowany również zostanie cykl wydarzeń kulturalnych, artystycznych i integracyjnych. Na kongresie nie zabraknie również wykładów znanych naukowców, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z wieloletniej pracy badawczej.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzego Gwizdały, profesora nadzwyczajnego.

 

Wszystkich zainteresowanych współpracą przy Kongresie Młodej Nauki zapraszamy:

- na spotkanie 27 II 2017 o godzinie 14.00, które odbędzie się w redakcji „Zatoki Nauki” (Bażyńskiego 1a, pok. 116)

lub

- do kontaktu pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

UWAGA: W poszczególnych przypadkach istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej przy organizacji kongresu, w redakcji czasopisma „Progress” oraz „Zatoce Nauki; Portalu Młodych Badaczy”.

 

Zapraszamy do współpracy:

- doktorantów i doktorów (do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora) z propozycjami paneli i sekcji, które znajdą się w programie wydarzenia;

- przedstawicieli studenckich i doktoranckich kół naukowych pragnących podzielić się wynikami prowadzonych badań naukowych;

- studentów zainteresowanych współorganizacją wydarzenia (promocją, pozyskiwaniem sponsorów itp.);

- organizatorów wydarzeń naukowych i kulturalnych, którzy chcieliby, żeby ich wydarzenie odbyło się w ramach kongresu.

 

Organizatorzy i partnerzy wydarzenia:

ZatokaNauki; Portal MłodychBadaczy

Progress; Journal of Young Researchers

AkademiaMłodychBadaczy

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich

Rada Doktorantów UG

Parlament Studentów UG

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego

Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”

 

Patronat medialny:

Gazeta Uniwersytecka UG