Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Konkurs na najlepsze prace studenckie z matematyki "Krok w przyszłość" - czas tylko do 31.10.2017!

Trwa nabór prac do konkursu  "Krok w przyszłość" na najlepszą pracę studencką z matematyki.

Do konkursu można zgłosić pracę naukową, licencjacką lub magisterską o tematyce matematycznej, przyjętą do druku lub wypromowaną w 2017 roku.  Praca konkursowa powinna proponować nowatorskie, oryginalne rozwiązania, wskazujące nowe kierunki bądź nowe metody badawcze.

Laureat konkursu otrzyma 20 tys. zł oraz statuetkę STEFCIO, symbolizującą postać wybitnego polskiego matematyka, Stefana Banacha.

Nabór prac trwa do 31 października 2017 roku.

Link do regulaminu konkursu "Krok w przyszłość": https://www.mbank.pl/pdf/fundacja/krok_w_przyszlosc_regulamin_2017-1.pdf

Więcej informacji na temat konkursu "Krok w przyszłość": https://www.mbank.pl/mfundacja/krok-w-przyszlosc