Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Kredyt studencki z Banku Pekao S.A. - składanie wniosków do 20 października br.

Jesteś studentem przed ukończeniem 25. roku życia?

Potrzebujesz dodatkowych środków na opłatę czesnego, akademik czy podręczniki?

Skorzystaj z propozycji kredytu studenckiego od Banku Pekao S.A.

Wnioski można składać tylko do 20 października br.

O szczegóły zapytaj Doradcę z IV Oddziału w Gdańsku: Marzena Marszałowicz, tel.: 727 415 973

Więcej na: https://goo.gl/fEPfRR