Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Termin przystępowania do ubezpieczenia NNW i OC przedłużony do końca listopada

W związku z licznymi prośbami, okres przystępowania do ubezpieczenia NNW i OC został przedłużony do końca listopada 2017. Strona umożliwiająca przystąpienie on-line będzie aktywna cały czas do 30.11.2017.

 

Podany poniżej adres strony oraz kod jest uniwersalny i może z niego skorzystać każdy kto jest studentem, doktorantem lub pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego.

 

https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline

 

KOD dedykowany dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego: 56k9w

  

Ubezpieczenie obejmuje okres roczny - rok akademicki 2017/2018.

Do ubezpieczenia można przystąpić online za pośrednictwem strony WWW (link powyżej), na której prezentowane są szczegółowe warunki ubezpieczenia.

 

Online dostępne są dwa warianty:

 

WARIANT I

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 50.000 zł       

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Studenta - Suma Ubezpieczenia 80.000 zł

 

Składka łączna - 80 zł (za rok akademicki 2017/2018)

 

WARIANT II

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 42.000 zł       

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Studenta - Suma Ubezpieczenia 25.000 zł

 

Składka łączna - 60 zł (za rok akademicki 2017/2018)