Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Samorząd Studentów UG

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię tworzą samorząd studencki. Organy samorządu studenckiego są wyłącznym reprezentantem ogółu studentów uczelni. Do zadań samorządu studenckiego należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w statucie uczelni.

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego reprezentowani są przez wydziałowe rady Samorządu Studentów UG oraz Parlament Studentów UG. W wydziałowych radach Samorządu Studentów zasiadają osoby wybrane przez ogół studentów danego wydziału, a w Parlamencie Studentów – przedstawiciele wydziałowych rad Samorządu Studentów.

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG liczą od 6 do 20 członków, wybieranych spośród i przez studentów właściwego wydziału w wyborach bezpośrednich, tajnych i równych na dwuletnią kadencję. Co roku wymieniana jest 1/2 regulaminowego składu rady w drodze wyborów. Mają swoich przedstawicieli m.in. w Parlamencie Studentów UG, właściwych Radach Wydziału, Wydziałowych Komisjach Stypendialnych.

Parlament Studentów UG, czyli uczelniany organ uchwałodawczy Samorządu Studentów UG, liczy około 40 członków ze wszystkich wydziałów (wydziały mają od 2 do 5 przedstawicieli, w zależności od liczby studentów). Ma swoich przedstawicieli m.in. w Senacie UG, komisjach senackich i uczelnianych, Odwoławczej Komisji Stypendialnej, Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Organem wykonawczym Parlamentu Studentów UG jest 6-osobowe Prezydium, na czele którego stoi Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG Agata Myszka.

Biuro Parlamentu Studentów UG mieści się na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Gdańsku-Oliwie. Jeżeli będziecie mieli jakiś problem związany ze studiowaniem, jeżeli będziecie potrzebowali rady, to napiszcie maila lub przyjdźcie do biura Parlamentu, najlepiej podczas dyżuru Biura Rzecznika Praw Studenta przy Parlamencie Studentów UG.

 

Kontakt

80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58, pokoje 107, 132

tel./fax: 58 523 23 19

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://www.parlament.ug.edu.pl

 

Przedstawiciele Parlamentu Studentów i wydziałowych rad Samorządu Studentów biorą aktywny udział w pracach organów kolegialnych uczelni oraz instytucji ogólnopolskich związanych ze szkolnictwem wyższym, takich jak Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i Forum Uniwersytetów Polskich, w latach ubiegłych również Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współdecydują o rozdziale środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów UG, a także o rozdziale miejsc w domach studenckich. Angażują się w działalność charytatywną, doradzają i pomagają studentom w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem, włączają się w przygotowywanie oprawy najważniejszych uroczystości odbywających się na Uniwersytecie Gdańskim.

Parlament Studentów oraz wydziałowe rady Samorządu Studentów wspierają finansowo i organizacyjnie działalność studenckich kół naukowych i organizacji studenckich działających na Uniwersytecie Gdańskim. Organizują konferencje, szkolenia, zawody sportowe, obozy adaptacyjne, a także cały szereg różnego rodzaju imprez kulturalnych i kulturalno-rozrywkowych, m.in. otrzęsiny, połowinki, imprezy integracyjne oraz Juwenalia, w których co roku bierze udział co najmniej kilka tysięcy osób.