Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”

Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator” animuje kulturalne życie uczelni oraz wspiera inicjatywy kulturalne środowiska akademickiego. „Alternator” to kilkanaście grup twórczych, które w ciągu roku organizują ponad sto pięćdziesiąt różnorodnych wydarzeń. ACK jest również otwarte na indywidualne projekty studentów, którzy chcą zaprezentować się w uniwersyteckiej przestrzeni.

Działania ACK obejmują m.in. takie gałęzie kultury jak: muzyka, taniec, teatr, film, fotografia czy literatura. Organizowane są również projekty interdyscyplinarne.

Do czołowych grup twórczych ACK należą m.in.: Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego, Zespół Pieśni i Tańca UG „Jantar” i Dyskusyjny Klub Filmowy UG „Miłość Blondynki”, a do sztandarowych projektów ACK: Festiwal Kultury Azjatyckiej „Made in Azja”, Przegląd Filmów o Tematyce Żydowskiej „Shalom Polin”, „Muzyczne UGięcie” czy Scena Teatralna „Alternatora”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.ack.ug.edu.pl