Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Sport na Uniwersytecie Gdańskim

Sport na Uniwersytecie Gdańskim to przede wszystkim Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Uniwersytet Gdański. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w ramach wychowania fizycznego prowadzi zajęcia między innymi z: koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, fitnessu, tenisa ziemnego i stołowego, nordic walking, badmintona, pływania, ćwiczeń siłowych, samoobrony, wspinaczki sportowej, łyżwiarstwa, karate, stretchingu, tańca współczesnego, gimnastyki korekcyjnej i biegania. 

Wyróżniający się studenci mogą wstąpić do Klubu Uczelnianego AZS UG i kontynuować sportową pasję w sekcjach. Najlepsi reprezentują Uniwersytet Gdański na zawodach wojewódzkich (Ligi Międzyuczelniane, Akademickie Mistrzostwa Pomorza, Mistrzostwa Lat Pierwszych), ogólnopolskich (Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Puchary Polski, Mistrzostwa Polski AZS) i międzynarodowych (Akademickie Mistrzostwa Europy, Europejskie Igrzyska Studenckie). Klub AZS UG od wielu lat utrzymuje się w czołówce Akademickich Mistrzostw Polski.

Sekcje AZS UG to: aerobik sportowy, badminton, ergometr wioślarski, futsal kobiet i mężczyzn, judo, kolarstwo górskie, koszykówka kobiet i mężczyzn, lekkoatletyka, narciarstwo, piłka nożna, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, pływanie, siatkówka kobiet i mężczyzn, snowboard, szachy, szermierka, taniec towarzyski, tenis stołowy, tenis ziemny, trójbój siłowy, wspinaczka sportowa, żeglarstwo. Sekcjami wyczynowymi są: futsal mężczyzn (Futsal Ekstraklasa), futsal kobiet (Ekstraliga Futsalu) i koszykówka kobiet (I liga).

Członkiem AZS UG mogą zostać także osoby, które nie uprawiają czynnie sportu, ale mają talent organizacyjny. Mogą one rozwijać swoją pasję przy tworzeniu takich projektów, jak: Akademickie Mistrzostwa Polski, festiwale sportowe czy turnieje towarzyskie.

Klub Uczelniany AZS UG wraz ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu co roku organizuje Międzywydziałowe Mistrzostwa UG w różnych dyscyplinach. Dużym zainteresowaniem cieszą się tradycyjny majowy Bieg o Puchar JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dni Sportu Uniwersytetu Gdańskiego, które odbywają się w ramach Juwenaliów. Ponadto Klub AZS UG i Studium WFiS mają w swojej ofercie obozy letnie i zimowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.azs.ug.edu.pl