Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UG

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim od 2004 roku pomaga studentom i absolwentom UG w zdobywaniu zawodowej samodzielności poprzez zakładanie własnych firm. Przez ten czas AIP UG wsparł kilkaset młodych osób w prowadzeniu kilkuset projektów biznesowych, z których wiele przerodziło się w dobrze prosperujące przedsiębiorstwa. Studenci mogą w AIP UG korzystać z bezpłatnego doradztwa podczas przygotowywania się do założenia własnego Start Upu, uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez inkubator oraz założyć firmę w programie preinkubacji.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://inkubatory.pl/lokalizacje/gdansk/#inkubator_37.