Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG

Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG decydują we wszystkich sprawach mieszczących się w zakresie działania samorządu na szczeblu wydziału z zastrzeżeniem spraw zastrzeżonych dla innych organów, w szczególności reprezentują studentów wydziału wobec jego władz i wybierają przedstawicieli studentów do kolegialnych organów wydziału.

 

Rada Samorzadu Studentów Wydziału Nauk Społecznych

 

Przewodniczący - Patryk Poborski

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Rada Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego

 

Przewodnicząca - Natalia Wysocka

 

 

 

Rada Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki

 

 Przewodniczący - Konrad Wróblewski

 

 

 

Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego

 

Przewodnicząca - Weronika Wróbel

 

 

 

Rada Samorządu Studentów Wydziału Biologii

http://biology.ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia/samorzad_studencki

 

 

Rada Samorządu Studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

Samorząd Studentów MWB UG i GUMed

 

 

Rada Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji

http://rsswpia.ug.edu.pl/niezbednik-studenta/kola-naukowe-i-organizacje-studenckie/rada-samorzadu-studentow-wpia/

 

 

Rada Samorządu Studentów Wydziału Oceanografii i Geografii

Rada Samorządu Studentów WOiG UG

 

 

Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii

https://www.facebook.com/RSSWChUG

 

 

Rada Samorządu Studentów Wydziału Ekonomicznego

 http://rssekonom.wordpress.com/

 

 

Rada Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania

http://samorzad.wzr.ug.edu.pl/