Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Obóz Adaptacyjny UG

Obozy adaptacyjne Uniwersytetu Gdańskiego są inicjatywą organizowaną corocznie przez Parlament Studentów UG, skierowaną do osób pełnoletnich, które po raz pierwszy dostały się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich na UG. Celem Adapciaka jest zintegrowanie świeżo upieczonych studentów poprzez wspólne zabawy, ciekawe warsztaty i szkolenia.

 

W trakcie obozu studenci starszych lat przekazują swoim młodszym kolegom cenne wskazówki dotyczące specyfiki studiów na Uniwersytecie Gdańskim, zapoznają z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi studiów, edukują w zakresie praw i obowiązków studenta, wyjaśniają jakie są warunki przyznawania stypendiów oraz jakie możliwości rozwijania swoich zainteresowań stwarza uczelnia. 

 

Studenci którzy brali udział w poprzednich edycjach są lepiej przygotowani do rozpoczęcia studiów i nie są odosobnieni w środowisku uczelnianym. Miłe chwile spędzone w studenckim gronie na długo pozostają w pamięci uczestników, a znajomości zawarte w trakcie obozu często trwają nie tylko przez okres studiów, ale przez całe życie.

 

W roku 2019 obóz adaptacyjny odbył się w dniach 16-21 września w Borzechowie.

 

www.adapciak.ug.edu.pl