Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Wstęp

Celem niniejszego szkolenia, przygotowanego przez Parlament Studentów UG, jest ułatwienie osobom rozpoczynającym studia na Uniwersytecie Gdańskim adaptację w nowych warunkach, zapoznanie z przepisami obowiązującymi na uczelni, a także przekazanie informacji na temat możliwości rozwijania swoich zainteresowań, jakie stwarza Uniwersytet Gdański.

Ze względu na ogrom przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego szkolenie to stanowi jedynie wybór najważniejszych informacji, które warto przekazać osobom rozpoczynającym studia, jednak dzięki licznym odnośnikom do poszczególnych aktów prawnych każdy student korzystający z tego szkolenia będzie mógł w razie potrzeby sięgnąć do konkretnych przepisów.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym szkoleniu pomogą Wam odnaleźć się w nowych warunkach, uchronią przed niemiłymi niespodziankami w trakcie studiów i zachęcą Was do rozwijania swoich zainteresowań na naszej uczelni.