Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Kongres Młodej Nauki walczy o Laur Uniwersytecki - weź udział w głosowaniu

Właśnie ruszył kolejny, a zarazem ostatni etap głosowania w ramach Gali Laurów Uniwersyteckich. Najpierw Delegaci Forum Uniwersytetów Polskich wybrali po trzy najlepsze zgłoszenia w każdej z 6 kategorii (Uniwersytecki Akademik, Uniwersytecki Ambasador, Uniwersyteckie Praktyki, Uniwersytecka Inicjatywa Naukowa, Uniwersytecka Inicjatywa Kulturalna oraz Uniwersytecki Projekt), teraz o ostatecznych wynikach zdecydować będą mogli studenci poszczególnych uczelni.

Kandydatury zakwalifikowane do ostatniego etapu głosowania można znaleźć na stronie  http://samorzad.uni.opole.pl/glosowanie/.

O Laur Uniwersytecki w kategorii Uniwersytecka Inicjatywa Naukowa walczy Kongres Młodej Nauki, który odbył się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 22-24 września 2017 r. Warto wspomóc ten projekt oddając na niego swój głos.

Każda osoba codziennie może oddać jeden głos na jednego kandydata w poszczególnej kategorii. Głosowanie trwa do 19 stycznia do godziny 12.00. Codziennie w godzinach 00.00-00.30 nastąpi przerwa techniczna, kiedy nie będzie można oddawać głosu.

Platforma do głosowania -  http://polls.mobi/204/social