Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Juwenalia Gdańskie 2018 - ruszyła sprzedaż biletów na koncerty główne

Ruszyła sprzedaż biletów na koncerty główne Juwenaliów Gdańskich 2018, będących wspólną inicjatywą wszystkich gdańskich uczelni publicznych, realizowanych we współpracy z Miastem Gdańsk i Fundacją Gdańską.

W tym tygodniu bilety będzie można nabyć w promocyjnych cenach w następujących miejscach i godzinach:

 

08.05.2018 – budynek Wydziału Zarządzania UG (ul. Armii Krajowej 101, Sopot) w holu głównym budynku w godzinach 9:30 – 14:30

09.05.2018 – budynek Instytutu Oceanografii UG (al. Marszałka Piłsudskiego 46, Gdynia) w holu przed salą A0 w godzinach 9:30 – 14:30

10.05.2018 – budynek Wydziałów Historycznego i Filologicznego (ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk) w holu głównym w godzinach 9:30 – 14:30

11.05.2018 – budynek Wydziału Nauk Społecznych UG (ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk) w holu głównym w godzinach 9:30 – 14:30.  

 

 Ceny biletów:

- koncert piątkowy 25 maja - od 10 zł
- koncert sobotni 26 maja - od 20 zł
- karnet na 25 i 26 maja - od 30 zł

 

Liczba biletów w cenach promocyjnych jest ograniczona!

Po wyczerpaniu pierwszej puli ceny biletów będą wyższe!