Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Juwenalia Gdańskie 2018 - Studencki Piątek

Już dzisiaj podczas Studenckiego Piątku, odbywającego się w ramach Juwenaliów Gdańskich na Targu Węglowym, zapraszamy Was do Strefy Uniwersytetu Gdańskiego.


Będziecie mogli zrobić sobie zdjęcia w Magicznym Lustrze, zobaczyć doświadczenia prezentowane przez koła naukowe UG oraz spotkać się z przedstawicielami innych instytucji Uniwersytetu.

 

Oprócz stref uczelnianych na Targu Węglowym odbędzie się również symboliczne przekazanie władzy studentom na te kilka juwenaliowych dni (przekazanie kluczy do Miasta) przez Prezydenta Gdańska.

 

Ostatecznie przejęcie miasta przypieczętuje Wielki Pochód Juwenaliowy. Liczymy na Waszą kreatywność w przebraniach z okazji tego wydarzenia.

 

https://pl-pl.facebook.com/JuwenaliaGdanskie/