Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Kino pod Gwiazdami

Repertuar

26.06, start godz. 21:00

„Agentka specjalnej troski” reż. Dany Boon

„Cień” reż. Alice Winocour

27.06, start godz. 21:00

„Zabójczy Jacques” reż. Pascal Chaumeil

„Najlepszy” reż. Łukasz Palkowski