Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Stypendia naukowe dla studentów z niepełnosprawnościami

 

Do konkursu mogą zgłaszać się maturzyści i studenci, którzy przedstawią: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o dochodach rodziców lub prawnych opiekunów, wynik egzaminu maturalnego, zaświadczenie o przyjęciu na studia, zaświadczenie z uczelni o zaliczonym roku studiów wraz z wykazem wyników (dotyczy osób już studiujących), list motywacyjny (w liście tym uczestnik konkursu „Indeks Marzeń” powinien uzasadnić, dlaczego to właśnie on ma otrzymać stypendium).

 

O tym, komu zostanie przyznany „Indeks Marzeń”, czyli stypendium o wartości 9000 zł, zdecyduje wynik egzaminu maturalnego bądź osiągnięcia na studiach (do finałowej „dziewiątki” zostaną zakwalifikowane osoby, które będą miały najwyższą średnią spośród nadesłanych zgłoszeń) oraz list motywacyjny.

   

Na zgłoszenia czekamy do 28 września. 

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 października 2018 roku.

   

Zgłoszenia należy przesyłać pod adres:

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4

30-198 Kraków,

z dopiskiem: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI

 

lub pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

wpisując w tytule: KONKURS AKADEMII ODNALEZIONYCH NADZIEI.