Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

JM Rektor i Senat Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019

Uroczystość odbędzie się 1 października 2018 roku o godz. 10.00 w Sali Teatralnej budynku Neofilologii, Bałtycki Kampus UG Gdańsk Oliwa, ul. Bażyńskiego 8.

W programie uroczystości:

  • Przemówienie inauguracyjne Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzego Gwizdały
  • Immatrykulacja studentów i doktorantów
  • Wręczenie nagród Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego
  • Wręczenie medali Uniwersytetu Gdańskiego
  • Wykład inauguracyjny prof. Janusza Limona, Prezesa oddziału gdańskiego Polskiej Akademii Nauk pt.: „Wady rozwojowe i choroby genetyczne człowieka w sztuce”
  • Koncert Akademickiego Chóru UG

Msza święta w intencji studentów i pracowników uczelni wyższych Trójmiasta inaugurująca nowy rok akademicki zostanie odprawiona w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie, 1 października 2018 roku o godz. 8.00.

ZAPRASZAMY