Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Początek kolejnego cyklu szkoleń "Akademia młodych badaczy"

Prowadzone będzie przez dra Piotra Siudę (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA W LINKU PONIŻEJ 

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Konieczny jest status studenta, doktoranta lub pracownika UG.

 Informacje o dokładnym miejscu szkolenia zostaną przesłane osobom zakwalifikowanym.

 Na warsztaty nie zostaną zakwalifikowane osoby, które zrezygnowały z udziału w poprzednich warsztatach zorganizowanych w ramach Akademii Młodego Badacza nie informując o tym organizatorów. Chodzi oczywiście o osoby, które potwierdziły wcześniej swój udział w danym szkoleniu i nie przyszły. Tym samym uniemozliwiając udział w bezpłatnym warsztacie innym chętnym.

LINK DO FORMULARZA:  https://bit.ly/2DrK1Ib