Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Ogólnopolska kampania antyplagiatowa "Nie kombinuj, studiuj!"

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej kampanii antyplagiatowej "Nie kombinuj, studiuj!".

Głównym założeniem projektu jest dbałość o jakość kształcenia i etykę studiowania na polskich uczelniach. Kampania ma na celu przede wszystkim zapoznanie studentów z tematyką ochrony własności intelektualnej i konsekwencjami związanymi z popełnieniem plagiatu.

Organizatorami kampanii są Forum Uniwersytetów Polskich i Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a partnerem plagiat.pl.

W ramach kampanii na stronie http://www.nks.edu.pl osoby zainteresowane mogą znaleźć szereg istotnych informacji.