Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Zgłoszenia kandydatur do „Laurów Uniwersyteckich”

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do nagród „Laurów Uniwersyteckich”. Zgłoszeń dokonywać mogą Samorządy Studenckie i inne organizacje studenckie w terminie od 12 listopada 2018 roku (godz. 20:00) do 15 listopada 2018 roku (godz. 20:00) za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej https://funip.pl/gala-laurow-uniwersyteckich/

 

W ramach tegorocznej edycji, zgłoszeń można dokonywać w następujących kategoriach :

- Uniwersytecki Projekt Naukowy

- Mentor Studentów

- Uniwersytet Perspektyw

- Uniwersytecki Projekt Sportowy

- Uniwersytecki Projekt Kulturalny

- Uniwersytecki Projekt Dydaktyczny

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://funip.pl/gala-laurow-uniwersyteckich/