Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Kolejna edycja programu szkoleniowo-mentoringowego TopMinds

Rekrutacja do programu rusza 19 listopada 2018 i potrwa do 2 grudnia 2018.   

Program TopMinds to inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators ( https://educationusa.us10.list-manage.com/track/click?u=ca0b9845239d83a12bceabb9e&id=2f60dd7e48&e=65f8d333bf) i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta ( https://educationusa.us10.list-manage.com/track/click?u=ca0b9845239d83a12bceabb9e&id=5e4fdb5d9f&e=65f8d333bf). W ramach Programu mentorzy i eksperci – absolwenci Programu MNiSW Top 500 Innovators oraz Programu Fulbrighta – będą wspierać uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki dla realizacji celów i zamierzeń, pomogą w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych, a także wskażą sposoby na wzmocnienie poczucia wartości zawodowej i osobistej.

 

Program wspierają: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Collegium Wratislaviense oraz Bury & Bury Kancelaria patentowa sp. z o.o. Inicjatywa jest finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu pod nazwą “DIALOG” na lata 2017 – 2019.

   

Edycja 2019, która potrwa od stycznia 2019 do czerwca 2019, oferuje uczestnikom:

 - udział w mentoringu indywidualnym (MENTORING) pod opieką wybranego Mentora/Mentorki,

 - udział w sesjach szkoleniowych z rozwijania kompetencji interpersonalnych (SKILLS),

 - udział w spotkaniach z ciekawymi ludźmi ze świata nauki i biznesu (BEST PRACTICES).

   

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Programu TopMinds http://topminds.pl/ oraz facebooku https://educationusa.us10.list-manage.com/track/click?u=ca0b9845239d83a12bceabb9e&id=61bedb3a6f&e=65f8d333bf.