Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów

 

Szanowni Studenci, 

w celu zapewnienia Wam powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC przypominamy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym. 

Ubezpieczenie obejmuje okres roczny: rok akademicki od 01.10.2019 do 30.09.2020

Oferta jest ważna do 30 Października 2019

 

Online dostępne są cztery warianty:

(dwa warianty obejmujące NNW z OC oraz dwa warianty NNW bez OC)

 

NNW+OC - Wariant I      

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 42.000 zł

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Studenta - Suma Ubezpieczenia 25.000 zł

Składka łączna ̶ 60 zł (za rok akademicki 2019/2020)

 

NNW+OC - Wariant II

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 50.000 zł

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Studenta - Suma Ubezpieczenia 80.000 zł

Składka łączna ̶ 80 zł (za rok akademicki 2019/2020)

 

Przystąpić do ubezpieczenia NNW+OC można, za pośrednictwem strony:

 https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=4f98m2f7q5

 

 

NNW (bez OC) - Wariant I      

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 42.000 zł

Składka łączna ̶ 50 zł (za rok akademicki 2019/2020)

 

NNW (bez OC) - Wariant II

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - Suma Ubezpieczenia 50.000 zł

Składka łączna ̶ 60 zł (za rok akademicki 2019/2020)

 

Przystąpić do ubezpieczenia NNW (bez OC) można, za pośrednictwem strony:

 https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline?u=ht8j79kcpn

 

 

Główne korzyści w obu wariantach:

  • Ochrona 24h na dobę zarówno na uczelni jak i w czasie wolnym od zajęć i pracy

(OC OBOWIĄZUJE na praktykach i w życiu prywatnym).

  • Bardzo szeroki zakres świadczeń - najszersze tabele uszczerbków

  • Zwracamy koszty poniesione na leczenie i na rehabilitację po NW

  • wysokie sumy ubezpieczenia – najlepsza oferta na rynku