Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Nabór artykułów do 7 numeru czasopisma "Progress"

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 7 numeru czasopisma "Progress" wydawanego na Uniwersytecie Gdańskim. Publikacja jest bezpłatna, a czasopismo ma formę papierową i elektroniczną.

Wydawcą czasopisma jest Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Wersja elektroniczna od najbliższego numeru znajdzie się na Platformie Czasopism UG.

Przyjmujemy artykuły studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych (do 5 lat po obronie doktoratu) głównie z obszarów nauk humanistycznych i społecznych, ale również eksperymentalnych i ścisłych.

Na podstawie aktualnych uregulowań prawnych MNiSW za publikacje w czasopiśmie "Progress" przyznawanych jest 5 pkt.

Termin nadsyłania artykułów mija 10 grudnia 2019 roku, a planowany termin ukazania się czasopisma to koniec czerwca 2019 roku.

Wszelkie informacje związane z wymogami edytorskimi znajdują się pod adresem:  https://zatokanauki.pl/dla-autorow/

Artykuły należy wysłać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .