Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Bądź FIT w karnawale

W ramach akcji profilaktycznej oferujemy:

  • bezpłatną konsultację z zakresu zasad zdrowego żywienia
  • bezpłatne obliczenie wskaźniki BMI
  • bezpłatny pomiar ciśnienia tętniczego
  • bezpłatną morfologię krwi

* Pacjent przynajmniej dzień przed wizytą powinien zgłosić się do placówki w celu wykonania badań krwi na czczo w godzinach od 8.15 do 10.30. Odbiór wyników w następny dzień, przed wizytą u lekarza.

Akcja odbędzie się w dniach 19-30 stycznia 2015 r. w Centrum Medycznym Scanmed Multimedis w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5.

Rejestracja telefoniczna oraz informacje na temat akcji pod numerem Telefonicznego Centrum Obsługi: 801 462 988 lub bezpośrednio w placówce.