Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Zdrowie kobiety

W ramach akcji profilaktycznej oferujemy:

  • bezpłatne badanie USG piersi
  • bezpłatny instruktaż samobadania piersi

Rejestracja na akcję profilaktyczną odbywa się drogą telefoniczną pod numerem Telefonicznego Centrum Obsługi.

Akcja odbędzie się w dniach 24 i 31 marca 2015 r. w Centrum Medycznym Scanmed Multimedis w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5.

Telefoniczna rejestracja oraz informacja: 801 462 988.