Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Miej oko na oczy - zapobieganie problemom ze wzrokiem

W ramach akcji profilaktycznej oferujemy:

  • Bezpłatną konsultację okulistyczną 

 

Oczy są jednym z najważniejszych narządów ciała, więc wymagają szczególnej troski. Obecny rozwój technologii umożliwia szybkie i precyzyjne wykrycie nieprawidłowych zmian i skuteczne leczenie wad wzroku w sposób bardziej komfortowy dla pacjentów.

 

Terminy: 15, 22 i 29 czerwca 2015 r.

Centrum Medyczne ScanmedMultimedis

Gdańsk, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5

 

Telefoniczna rejestracja oraz informacja:

801 462 988

 

Z najnowszych badań wynika, że co drugi Polak ma problemy ze wzrokiem. Najczęściej występują wady takie, jak: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm oraz starczowzroczność. Okuliści alarmują, że jeśli profilaktyka w walce z chorobami i wadami oczu nie poprawi się, to według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2020 roku około 75 milionów osób będzie całkowicie niewidomych.