Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Czy należy pomagać frankowiczom? Debata oksfordzka na Uniwersytecie Gdańskim

Czy należy pomagać frankowiczom? - to temat debaty oksfordzkiej, która odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim. Na argumenty walczyć będą zespoły studenckie dwóch wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego - Ekonomicznego oraz Zarządzania. Debatę poprowadzi Jan Krzysztof Bielecki, były premier, ekonomista i ekspert.

Zapraszamy!

Czas - 1 października 2015, godz. 13.30

Miejsce - Sala C 9, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania UG, ul. Piaskowa 9, Sopot

Organizator - samorządy studenckie wydziałów Ekonomicznego i Zarządzania

Uniwersytetu Gdańskiego

W debacie wezmą udział dwa zespoły złożone ze studentów Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, które zmierzą się w pojedynku na argumenty, aby obalić lub podtrzymać tezę: Czy należy pomagać frankowiczom?

W Radzie Mędrców zasiądą wybitni ekonomiści, absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego: Maciej Grabowski (minister środowiska), Mirosław Gronicki (były minister finansów), Dariusz Filar (były członek Rady Polityki Pieniężnej).

Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w wydarzeniu oraz przedstawić swoje poglądy w obecności ekspertów, zapraszamy do zapewnienia sobie miejsca wśród publiczności.