Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta

dla osób rozpoczynających studia

na Uniwersytecie Gdańskim

w roku akademickim 2018/2019

(przygotowane przez Parlament Studentów UG)

 

Szkolenie w formie pliku pdf

 

Szkolenie z podziałem na poszczególne zagadnienia

 

I. Informacje ogólne

Wstęp

Podstawowe informacje na temat uczelni

Najważniejsze akty prawne określające prawa i obowiązki studenta UG

Nabycie praw studenta

Opłaty za studia i usługi edukacyjne

Legitymacja studencka

Zniżki na przejazdy

Ubezpieczenie zdrowotne

 

II. Organizacja i tok studiów

Regulamin Studiów UG

Punkty ECTS

Nieobecności na zajęciach i zasady ich usprawiedliwiania

Prawo do konsultacji i wglądu do swojej pracy

Zaliczenia

Egzaminy

Okres rozliczeniowy

Studiowanie z długiem punktowym ECTS i powtarzanie okresu rozliczeniowego

Studiowanie awansem i eksternistyczne zaliczanie zajęć

Studiowanie według indywidualnego programu studiów

Studiowanie na innym kierunku, wydziale lub uczelni oraz zmiana kierunku lub formy studiów

Urlop od zajęć

Skreślenie z listy studentów oraz rezygnacja ze studiów

Wznowienie studiów oraz ponowne przyjęcie na studia

 

III. Kary i nagrody

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów UG

Nagrody i wyróżnienia

 

IV. Pomoc materialna

Formy pomocy materialnej

Organy orzekające w sprawie pomocy materialnej

Przepisy ogólne

Stypendium socjalne

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Zapomoga

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Diamentowy Grant

Kredyt studencki

Domy studenckie UG

 

V. Aktywność studencka

Studia to nie tylko nauka

Samorząd Studentów UG

Koła naukowe i organizacje studenckie

Akademickie Centrum Kultury UG „Alternator”

Sport na Uniwersytecie Gdańskim

Biuro Karier UG

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UG

Programy wymiany studenckiej

 

VI. Zakończenie

Kilka praktycznych porad na koniec

 

 

UWAGA!

Osoby rozpoczynające studia na Uniwersytecie Gdańskim, które chciałyby odbyć szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta w formie tradycyjnej (w formie wykładu połączonego z prezentacją) proszone są o wysłanie maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wpisując w tytule SZKOLENIE, a w treści podając IMIĘ I NAZWISKO oraz NUMER ALBUMU.