Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Ogólnopolska kampania społeczna „Internet nie leczy”

Już ponad jedna czwarta społeczeństwa szuka informacji na temat swojego zdrowia w sieci. Rosnąca skala tego zjawiska to sygnał do uświadomienia Polaków o konieczności weryfikacji wirtualnych porad u lekarzy specjalistów. Dlatego w tym tygodniu ruszył ogólnopolski projekt „Internet nie leczy”, którego celem jest zachęcenie Polaków do rozmowy z lekarzem w przypadku wątpliwości zdrowotnych.

TROCHĘ ŚWIEŻYCH STATYSTYK

Z badania przeprowadzonego na początku września tego roku przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia wynika, że aż 92 proc. ankietowanych regularnie poszukuje w Internecie informacji na temat stanu zdrowia. Aż połowa z reprezentatywnej próby Polaków przyznaje, że zdarzało im się leczyć siebie lub bliskich zgodnie ze wskazówkami znalezionymi w sieci. Prawie jedna trzecia ankietowanych kieruje się w leczeniu przez Internet poradami z forów internetowych.

OKIEM SPECJALISTÓW…

- Coraz częściej spotykam się w swojej pracy z pacjentami, którzy na wizytę lekarską  przynoszą już gotową diagnozę swoich dolegliwości opracowaną na podstawie danych dostępnych w sieci. Tego zjawiska nie da się już powstrzymać, bo dziś Internet jest podstawowym źródłem informacji. Jednak warto, aby e-nowinki medyczne konsultować ze specjalistą. I do tego namawiamy w naszej akcji „Internet nie leczy” – mówi lek. med. Andrzej Gliwa, internista z Centrum Medycznego Scanmed.

… I ORGANIZATORÓW AKCJI

Ideą kampanii społecznej „Internet nie leczy” organizowanej przez grupę medyczną Scanmed jest nie tylko zmotywowanie ludzi do zasięgnięcia porady specjalisty w kwestii swojego zdrowia, ale również zwiększenie świadomości profilaktyki zdrowotnej. W Polsce wciąż bardzo mało uwagi poświęca się badaniom profilaktycznym. A tymczasem wielu chorób można byłoby uniknąć, gdyby w stosownym czasie podjąć odpowiednie kroki. W ramach akcji wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnych akcjach profilaktycznych.

Więcej o projekcie na www.internetnieleczy.pl