Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Gdański Program Stypendialny MENTOR

Jeszcze przez 2 dni można wesprzeć młode gdańszczanki i młodych gdańszczan, stypendystów Gdańskiego Programu Stypendialnego MENTOR.

Czytaj więcej...

Parlament Studentów UG w sprawie miejsc parkingowych na terenie Uczelni

Świąteczny pokaz bajek i filmów z audiodeskrypcją

SZLACHETNA PACZKA

Do soboty 12 grudnia 2015 r. w ramach akcji SZLACHETNA PACZKA Parlament Studentów UG zbiera żywność, odzież, obuwie, środki czystości i wyposażenie mieszkania dla 63-letniego Pana Stanisława.

Czytaj więcej...