Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

27 maja 2016 r. Dniem Rektorskim

Na prośbę Parlamentu Studentów UG JM Rektor prof. dr hab. Bernard Lammek ogłosił piątek, 27 maja 2016 r., Dniem Rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.

Kręć kilometry dla UG i wygraj rower

Neptunaliowy PubQuiz

pubquiz

Szkolenie "Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie projektu"

Zapraszamy na szkolenie "Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie projektu". Szkolenie odbędzie się 12.03.2016 r. w godzinach 12.55 - 14.30 w Sali 2014 na Wydziale Prawa i Administracji UG.