Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

30 kwietnia Dniem Rektorskim wolnym od zajęć

Informujemy, że na wniosek Parlamentu Studentów UG Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzw. ogłosił poniedziałek 30 kwietnia 2018 r. Dniem Rektorskim wolnym od zajęć, natomiast niektóre Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG zwróciły się do władz wydziałów o ogłoszenie godzin dziekańskich w piątek 4 maja 2018 r. 

 

Akcja "Uraduj Groszem"

Akcja „Uraduj Groszem” jest wspólną akcją studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, mającą na celu pomoc najbardziej potrzebującym, pokrzywdzonym przez los, którzy z różnych względów potrzebują naszego wsparcia.

Czytaj więcej...

Studencie - poznaj swoje prawa. Ogólnopolska kampania społeczna.

Święto Uniwersytetu Gdańskiego

JM Rektor i Senat UG mają zaszczyt zaprosić na uroczystość z okazji Święta Uniwersytetu Gdańskiego związanego z 48. rocznicą powołania uczelni.

Uroczystość odbędzie się 20 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00w Sali Teatralnej Wydziału Filologicznego UG w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza 51.

W czasie Święta UG tradycyjnie zostaną wręczone nagrody „Nauczyciel Roku” im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza oraz odznaczenia państwowe