Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Stypendia GFPS w Niemczech - semestr letni 2020

Konkurs stypendialny "Bilet za horyzont"

Zapraszamy do udziału w konkursie stypendialnym dla młodych wizjonerów i pasjonatów, który organizuje Gazeta Wyborcza. W konkursie można wygrać wsparcie mentora oraz wyjazd z nim za granicę na konferencje czy inne wydarzenia. Wystarczy zgłosić pomysł w jednej z sześciu kategorii.jutronauci

Czytaj więcej...

Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów

Szanowni Studenci,

w celu zapewnienia Wam powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC przypominamy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym.

Czytaj więcej...

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta na rok akademicki 2019/2020

Parlament Studentów UG przygotował szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, w szczególności dla osób rozpoczynających studia na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2019/2020. Szkolenie dostępne jest na stronie Parlamentu Studentów UG pod adresem  http://parlament.ug.edu.pl/index.php/86-szkolenie-z-zakresu-praw-i-obowiazkow-studenta.