Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Starania PS UG o dodatkowe dni wolne w okresie świątecznym

Impreza Andrzejkowa w klubie Makahiki

Zapraszamy na Imprezę Andrzejkową, która odbędzie się w klubie Makahiki w Sopocie w sobotę 28 listopada. Dla studentów UG wstęp wolny za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej.

 

Andrzejki Makahiki

 

Bezpłatne spotkania i szkolenia w Agencji Rozwoju Pomorza

Zapraszamy na bezpłatne spotkania i szkolenia organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniach 16-20 listopada w Agencji Rozwoju Pomorza przy ul. Arkońskiej 6 w Gdańsku.

Czytaj więcej...

Nabór do programu MOST