Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Nowy Regulamin Studiów Uniwersytetu Gdańskiego

Informujemy, że od dziś obowiązuje nowy Regulamin Studiów UG. Regulamin Studiów jest aktem prawnym, z którym powinien zapoznać się szczegółowo każdy student naszej uczelni. Znajomość regulaminu z pewnością ułatwia studiowanie i chroni przed różnego rodzaju przykrymi niespodziankami. Regulamin Studiów znajduje się na stronie UG.

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską w roku akademickim 2018/2019

Agnieszka Piotrowska-Kirschling została laureatką konkursu Czerwonej Róży

W 45. konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta z Pomorza zwyciężyła Agnieszka Piotrowska-Kirschling z Uniwersytetu Gdańskiego z imponującym dorobkiem naukowym w zakresie chemii i działalnością organizacyjną. W nagrodę otrzymała m.in. samochód osobowy. Koło Badań Psychologicznych „Experior” z Uniwersytetu Gdańskiego znalazło się w gronie finalistów, a miano najlepszego koła naukowego zdobyło Koło Naukowe SimLE z Politechniki Gdańskiej.

 

Czytaj więcej...