Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Program stypendialny Stowarzyszenia GFPS-Polska do Niemiec w semestrze letnim 2018/2019

Trójmiejska Integracja Studencka - Sopot 05.10.2018

TIS Sopot 2018

Zrób krok w przyszłość! – III edycja konkursu mFundacji na studencką pracę z matematyki

Zostań Studenckim Liderem i włącz się do walki z nowotworami krwi!