Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Biuro Rzecznika Praw Studenta rozpoczyna działalność

Od dzisiaj, tj. od 9 grudnia 2014 r. rozpoczyna działalność Biuro Rzecznika Praw Studenta przy Parlamencie Studentów UG. Podstawowym zadaniem biura będzie udzielanie pomocy studentom Uniwersytetu Gdańskiego w rozwiązywaniu problemów, z jakimi mogą się zetknąć w trakcie studiów. Dotyczy to zarówno problemów związanych z procesem kształcenia (problemy z interpretacją Regulaminu Studiów przez wykładowców czy pracowników administracji itp.) jak i problemów socjalno-bytowych (stypendia i domy studenckie).

Biuro będzie czynne we wtorki w godz. 16.00-18.00 (Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58, pokój 107).

Wrzuć Miedziaka dla Dzieciaka

Rada Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji UG przyłączyła się do akcji charytatywnej "Wrzuć Miedziaka dla Dzieciaka", organizowanej przez Samorząd Studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Jest to już czternasta edycja akcji i w tym roku również my chcielibyśmy pomóc! Akcja została objęta m.in. patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernarda Lammka.

Czytaj więcej...

Koncert zespołu Bielizna

Parlament Studentów UG i Rada Doktorantów UG zapraszają na koncert z okazji rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Zagra zespół BIELIZNA, należący niegdyś do legendarnej trójmiejskiej sceny alternatywnej.

Koncert odbędzie się 13 grudnia w klubie studenckim Xkwadrat (DS nr 4 UG, Gdańsk, ul. Polanki 66). Rozpoczęcie o godz. 18.00.

Bilety w cenie 20 zł można będzie nabyć przed koncertem.

Czytaj więcej...

Relacja z Turnieju Piłki Nożnej o Puchar JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego