Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Komunikat dotyczący przedłużenia ważności legitymacji studenckich

Wczoraj Parlament Studentów RP zwrócił się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o przedłużenie ważności legitymacji. Dzisiaj dostaliśmy potwierdzenie, że w ciągu kilku dni zostanie wydane rozporządzenie, które przedłuży ważność legitymacji do 31 maja 2020 roku. Nie trzeba będzie przedłużać ich indywidualnie w dziekanacie!

https://www.facebook.com/parlamentstudentowrp/photos/a.121496077940766/2791939624229718/?type=3&theater

Informacja dotycząca dziekanatów, administracji, praktyk oraz zajęć w formie online

Zajęcia dydaktyczne, wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne na UG wstrzymane do odwołania w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. Zamknięte też będą czytelnie i biblioteki.