Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Biuro Rzecznika Praw Studenta przy Parlamencie Studentów UG

Parlament Studentów UG utworzył Biuro Rzecznika Praw Studenta. Biuro rozpocznie działalność na początku grudnia. Szczegóły już wkrótce.

Koncert dla Cetowego

Wygraj bilet na mecz Lechia - Korona!

Turniej piłki nożnej sześcioosobowej o Puchar JM Rektora UG

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na Turniej piłki nożnej sześcioosobowej o Puchar JM Rektora UG, prof. dra hab. Bernarda Lammka.

Czytaj więcej...