Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Ramowe sprawozdanie z działalności Parlamentu Studentów UG i wydziałowych rad samorządu w roku akademickim 2013/2014

Zmiany w Regulaminie Studiów UG i Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG

Parlament Studentów UG informuje, że z dniem 1 października 2014 r. weszły w życie zmiany w Regulaminie Studiów UG i Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

Dzięki działaniom Parlamentu Studentów UG we wspomnianych regulaminach wprowadzono kilka rozwiązań korzystnych dla studentów i zablokowano wprowadzenie większości proponowanych rozwiązań niekorzystnych.

Czytaj więcej...

Odpowiedzialność Dyscyplinarna Studentów Uniwersytetu Gdańskiego Procedury, Przepisy, Orzecznictwo

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów i Doktorantów UG, dra Radosława Giętkowskiego pt. "Odpowiedzialność Dyscyplinarna Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Procedury, Przepisy, Orzecznictwo".

 

Treść publikacji do pobrania poniżej:

Odpowiedzialność Dyscyplinarna Studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Strona 54 z 54