Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

JUWENALIA GDAŃSKIE 2020

Dzień otwarty ZUS w Gdańsku - 10 marca 2020

ZUS

"Friendly Relations" - anglojęzyczna sztuka Maybe Theatre Company

Maybe Theatre Company zaprasza na swoją nową anglojęzyczną sztukę pt. "Friendly Relations", której autorem jest James Liggat, w reżyserii Penny Shefton.

Plakat MTC

Czytaj więcej...

Weź udział w programie Banku Pekao S.A. i zyskaj nawet 1500 zł