Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

16 października upływa termin składania wniosków o stypendia!

Trójmiejska Integracja Studencka 2019

TIS 2019

Stypendia GFPS w Niemczech - semestr letni 2020

Konkurs stypendialny "Bilet za horyzont"

Zapraszamy do udziału w konkursie stypendialnym dla młodych wizjonerów i pasjonatów, który organizuje Gazeta Wyborcza. W konkursie można wygrać wsparcie mentora oraz wyjazd z nim za granicę na konferencje czy inne wydarzenia. Wystarczy zgłosić pomysł w jednej z sześciu kategorii.jutronauci

Czytaj więcej...