Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Ogólnopolska kampania antyplagiatowa "Nie kombinuj, studiuj!"

Ruszyła II edycja konkursu Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Program Stypendialny „100 na 100” im. H. Konopackiej i I. Matuszewskiego

Trójmiejska Integracja Studencka - Gdańsk 11.10.2018

TIS Gdansk 2018