Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Ubezpieczenie NNW i OC - oferta przedłużona do 30 listopada 2019

Oferta skierowana jest do studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

 

Czytaj więcej...

Nabór artykułów do 7 numeru czasopisma "Progress"

Ubezpieczenie NNW i OC - oferta ważna do 30 października 2019

Oferta skierowana jest do studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

Czytaj więcej...

Konkurs dla studentów "Od teorii do praktyki"