Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Kredyt studencki z Banku Pekao S.A. - składanie wniosków do 20 października br.

Trójmiejska Integracja Studencka - Sopot

sopot-podglad

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta dla osób rozpoczynających studia na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2017/2018

Ankieta związana z rozpoczęciem cyklu szkoleń w ramach Akademii Młodego Badacza

W związku z planowanym rozpoczęciem cyklu szkoleń w ramach Akademii Młodego Badacza, współorganizatorem której jest Parlament Studentów UG udostępniamy link do ankiety. Odpowiedzi pozwolą nam na zaplanowanie i organizację szkoleń najbardziej przydatnych dla poszczególnych grup na naszej uczelni.
 https://goo.gl/forms/61xkErySBXJ9DSEm2