Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Konkurs PWN dla studentów

Wydawnictwo Naukowe PWN przygotowało konkurs dla studentów, którzy w okresie trwania akcji rabatowej kupią podręczniki akademickie.

  PWN

Czytaj więcej...

V edycja konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG

Szkolenie dla kół naukowych - 24.10.2019

31 października 2019 Dniem Rektorskim

Miło nam poinformować, że na wniosek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała wyznaczył dzień 31 października 2019 r. Dniem Rektorskim.