Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Juwenalia Gdańskie 2018 - ruszyła sprzedaż biletów na koncerty główne

Juwenalia Gdańskie 2018 - nabór kandydatów do Wielkiego Testu Wiedzy

Spotkanie z Ambasadorem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Rzeczypospolitej Polskiej

30 kwietnia Dniem Rektorskim wolnym od zajęć

Informujemy, że na wniosek Parlamentu Studentów UG Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzw. ogłosił poniedziałek 30 kwietnia 2018 r. Dniem Rektorskim wolnym od zajęć, natomiast niektóre Wydziałowe Rady Samorządu Studentów UG zwróciły się do władz wydziałów o ogłoszenie godzin dziekańskich w piątek 4 maja 2018 r.