Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Rozpoczęła się sesja egzaminacyjna - warto zajrzeć do Regulaminu Studiów UG

Rozpoczęła się letnia sesja egzaminacyjna, warto więc przypomnieć sobie odpowiednie przepisy zawarte w Regulaminie Studiów UG, a zwłaszcza zapoznać się ze zmianami, które obowiązują od poczatku tego roku akademickiego. Zmiany te zostały przedstawione na załączonym filmie.

 

Juwenalia Gdańskie 2018 - Studencki Piątek

Leżaki, muzyka, foodtrucki – Juwenalia na UG!

Fotobudka na Wydziale Nauk Społecznych - akcja promocyjna Juwenaliów Gdańskich

Odliczamy już godziny do głównych koncertów juwenaliowych. Dzisiaj (24 maja) w holu Wydziału Nauk Społecznych w godzinach od 9 do 17 odbędzie się kolejna akcja promocyjna. Atrakcją będzie fotobudka z "magicznym lustrem", z której będzie można skorzystać całkowicie bezpłatnie. Fotobudka będzie też jutro w godzinach od 12 do 16 w strefie UG na Targu Węglowym. Serdecznie zapraszamy!