Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

20 listopada mija termin nadsyłania propozycji do programu obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Wybory do wydziałowych rad Samorządu Studentów UG

Termin przystępowania do ubezpieczenia NNW i OC przedłużony do końca listopada

Szkolenie dla przedstawicieli kół naukowych działających na UG

Zapraszamy przedstawicieli kół naukowych działających na Uniwersytecie Gdańskim na szkolenie z zakresu formalnych aspektów ich działalności. Szkolenie odbdzie się  06.11.2017 r. w godzinach 13.00-15.30 w budynku nowego Rektoratu przy ulicy Bażyńskiego 8 w sali konferencyjnej R411 na IV piętrze.