Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Kongres Młodej Nauki zdobył Laur Uniwersytecki

Kongres Młodej Nauki walczy o Laur Uniwersytecki - weź udział w głosowaniu

Trwa rekrutacja do Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Formularz rejestracji na warsztaty z zakresu pozyskiwania grantów z Narodowego Centrum Nauki

Wraz z Portalem Zatoka Nauki oraz  Radą Doktorantów UG zapraszamy do rejestracji na szkolenie z zakresu pozyskiwania grantów z NCN. Warsztaty odbędą się w dniu 2 grudnia w godzinach 9.00 - 14.00 na Kampusie Oliwa UG i poprowadzi je dr Weronika Bieniasz (Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych NCN). Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona a INFORMACJĘ Z ZAPROSZENIEM OTRZYMAJĄ TYLKO OSOBY ZAKWALIFIKOWANE. Kwalifikacja na szkolenie zostanie dokonana zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Rejestracja pod poniższym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDRHQX_6J3M-0qzOfSe_hPI8jnHih9fHrBYLTLZs4JEXC8mQ/viewform