Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Diamentowy Grant 2018 - ruszył nabór wniosków

Ruszył nabór do II edycji programu Girls go start-up! Academy

Zareklamuj swój talent we własnym portfolio multimedialnym

20 listopada mija termin nadsyłania propozycji do programu obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości