Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Zakończenie rekrutacji na programy wymiany studentów UG w USA - 30 marca 2017 roku

ccusa

Szkolenia - granty i stypendia

Zapraszamy członków społeczności akademickiej na wydarzenia związane z pozyskiwaniem grantów i stypendiów ze środków spoza UG.

Każde ze szkoleń prowadzone jest przez przedstawicieli instytucji, której oferty dotyczy szkolenie.

PLAKAT 5

Czytaj więcej...

Kongres Młodej Nauki - zaproszenie do współpracy

Daj szansę swojej karierze - Dni Kariery® na Uniwersytecie Gdańskim