Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Wybory do wydziałowych rad Samorządu Studentów UG

Termin przystępowania do ubezpieczenia NNW i OC przedłużony do końca listopada

Szkolenie dla przedstawicieli kół naukowych działających na UG

Zapraszamy przedstawicieli kół naukowych działających na Uniwersytecie Gdańskim na szkolenie z zakresu formalnych aspektów ich działalności. Szkolenie odbdzie się  06.11.2017 r. w godzinach 13.00-15.30 w budynku nowego Rektoratu przy ulicy Bażyńskiego 8 w sali konferencyjnej R411 na IV piętrze.

Halloween w klubie NOCE i DNIE - 30 X

plakat ug 5