Best ASMR video, leaked sex celebrities clips and all porn categories on sexe-libre.otg

Parlament Studentów UG

Parlament Studentów UG jest uczelnianym organem samorządu studenckiego na Uniwersytecie Gdańskim. W jego skład wchodzą osoby wybrane przez wydziałowe rady samorządu spośród studentów danego wydziału. Do jego zadań należy reprezentowanie i ochrona interesów studentów w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia i wychowania oraz socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb studentów, a także współdziałanie z organami uczelni w sprawach przewidzianych w Ustawie i Statucie. Parlament Studentów UG reprezentuje studentów naszej uczelni również na forum ogólnopolskim: w Parlamencie Studentów RP oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Akademia Młodego Badacza

Zapraszamy na cykl szkoleń online, dla studentów, doktorantów i pracowników, związanych z kształtowaniem ich kompetencji badawczych i dydaktycznych. W ramach najbliższego cyklu zapraszamy na webinaria podczas których, uczestnikom zostaną przybliżone tajniki efektywnego pisania i publikowania artykułów naukowych, prowadzenia zajęć dydaktycznych, pracy zdalnej oraz realizacji projektów naukowych.

Czytaj więcej...

Komunikat Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 9 kwietnia 2020 roku. Zawieszenie tradycyjnych zajęć na terenie Uczelni potrwa co najmniej do 15 maja 2020 r.

Nabór do jubileuszowej edycji programu stypendialnego Dla Kobiet i Nauki do 30 kwietnia

Kobiety prowadzące innowacyjne badania z zakresu nauk o życiu mogą wziąć udział w jednym z najbardziej rozpoznawalnych konkursów naukowych w Polsce. Nagrodą są roczne stypendia. Zgłoszenia do tegorocznej edycji programu Dla Kobiet i Nauki należy przesyłać do końca kwietnia za pośrednictwem strony www.lorealdlakobietinauki.pl. Znajduje się tam regulamin, który określa zasady, warunki i kryteria aplikacji. Jury spośród nadesłanych aplikacji wyróżni 6 projektów, przyznając ich autorkom: 3 stypendia habilitacyjne – w wysokości 35 000 zł, 2 stypendia doktoranckie – w wysokości 30 000 zł, 1 stypendium magisterskie – w wysokości 20 000 zł.
Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu.

Zarządzenia Rektora UG w sprawie egzaminów dyplomowych, prac dyplomowych, zaliczeń i egzaminów w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi Zarządzeniami Rektora UG dotyczącymi szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 oraz szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2.

Czytaj więcej...